dijous, 20 de desembre de 2012

ESF LLEIDA A LA FESTA DEL CETILL 2012

El passat divendres, 9 de març, el Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida va celebrar la Festa de la Professió que va comencar amb un acte a la Llotja. Un any més, el Col.legi va demostrar el seu compromís amb el treball que Enginyeria Sense Fronteres (ESF) desenvolupa en projectes per garantir l'abastiment d'aigua a les comunitats rurals de El Salvador, fent una aportació econòmica que es suma al suport que dóna al grup d'ESF-Lleida cedint part de les seves instal.lacions i altres recursos materials i humans, al llarg de l'any.

L'acte va incloure una xerrada del periodista i enginyer tècnic industrial, senyor Manuel Campo Vidal, que va insistir en què els professionals poden i han de comunicar millor. El senyor Campo Vidal va assegurar que "no comuniquem bé perquè mai vam sortir a la pissarra" i va argumentar que una bona comunicació, és necessària per qualsevol entitat tant de portes en fora com dins la seva pròpia estructura.

Els actes van acabar amb el sopar dels col.legiats als que, també un any més, vam ser convidats.