divendres, 18 de novembre de 2011

CONVOCATÒRIA PER COBRIR UNA BECA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES (ESF) convoca la selecció d’un/a Auxiliar Administratiu per a la seva seu de LLEIDA.


*******PLAÇA COBERTA********

CONTEXT DE LA DEMANDA
Enginyeria Sense Fronteres és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.
A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència al Nord. Les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

OBJETIUS GENERALS
Donar suport a l’àrea d’Administració de l’Associació.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

- Enllaç entre la Seu de Barcelona i la de Lleida
- Atenció al públic. Garantir un temps suficient d’atenció al públic al despatx d’ESF Lleida. L’atenció al públic es realitza segons un horari pactat amb el grup de voluntaris. Garantir l’atenció del correu electrònic general del grup. Fer la primera atenció dels nous interessats i reconduir-los cap a OiP si vol ser voluntari.
- Presentació de documentació. Gestions de logística de suport al grup d’ESF-Lleida (presentació de convocatòries, anar a buscar papers administratius, Hisenda, SS, etc..). L’horari d’aquestes gestions cal realitzar-ho en matins.
- Recollida d’informació i arxivar o distribuir. Recopilar la informació que arriba a l’associació, classificar-la i distribuir-la o guardar-la.
- Elaboració de trameses de correu. Elaborar les trameses de correu de comunicació de l’associació per correu ordinari i per correu electrònic.
- Control de la base de dades de socis i voluntaris. Controlar la informació introduïda dels socis del grup de Lleida , així com incorporar de nova.
- Fons documental d’ESF i preparació de la documentació d’ESF. Recollir material fotogràfic i l’agenda d’activitats de l’associació, el recull de premsa de l’associació. Suport a l’elaboració dels documents propis d’ESF (Memòria, PA, Dossier, Tríptics).
- Presència a les reunions de Grup .
- Logística d’activitats. Organitzar la logística dels punts principals de l’associació, reservar i trobar aula, projector o altre material per a realitzar les activitats.
- Comptabilitat d’ESF. Donar suport al grup de finances d’ESF pel que fa a termes del Grup de TERRITORIAL, o voluntaris d’aquest.
- Suport puntual a altres tasques de Secretaria. Agenda externa, contactar premsa, memòries generals, etc.


PERFIL DEMANAT
El lloc requereix una persona motivada per al treball administratiu, amb gran disponibilitat i flexibilitat i amb perspectiva de continuïtat a un curs acadèmic vista.

> Estudiant de la Universitat de Lleida
> Coneixements d’Ofimàtica (Processadors de textos, Microsoft Access, ...)
> Coneixements d’aplicacions d’Internet (Correu electrònic, FTP, WEB, publicació Webs).
> Experiència en la gestió de procediments administratius.
> Experiència en gestió i representació d’associacions.
> Capacitat per treballar en equip i iniciativa. Persona motivada i amb coneixement en gestió i coordinació d’equips de treball i voluntariat.
> Excel·lència en l’ús del català i castellà.
Es valorarà
> Sensibilitat, formació i experiència en temes de Cooperació i Desenvolupament.
> Bon coneixement de l’àmbit universitari.
> Experiència com a soci actiu d’ESF o organitzacions afins.
CONDICIONS DE L’OFERTA

- Tipus de contracte: Conveni Universitat - Empresa.
- Duració: 10 mesos, prorrogable
- Horari de treball: 10 hores/setmana.
- Salari: La retribució serà de 288€ per mes.
- Lloc de treball: entre la seu al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials Lleida i l’aula 2.07 de l’edifici polivalent del campus de Cappont a la UDL.
- Incorporació: 1 febrer de 2012
REFERÈNCIES PER CONTACTES

Las persones interessades poden enviar el CV i una carta de motivacions a l’adreça electrònica organitzacio@esf-cat.org , tot indicant al Tema del missatge: “convocatòria beca Lleida 2012”.
Data límit el 28 de novembre.